Turkish English

Boğazlıyan Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Acentelik İşlemlerine Başladı

Boğazlıyan Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ali Ayık, 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen ve TOBB ve Boğazlıyan Ticaret Borsası’nın kurucu ortağı olduğu Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. 'nin (TÜRİB) faaliyete geçtiğini belirtti. 
Ayık; ELÜS’lerin alım-satım işlemleri, yatırımcılar tarafından aracı olmaksızın http://www.turib.com.tr adresinden erişileceğini “TÜRİB İşlem Platformu” üzerinden doğrudan emir girme yoluyla gerçekleştirileceğini kaydetti. 
Boğazlıyan Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ali Ayık TOBB ve Ticaret Borsaları tarafından kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'nin (TÜRİB) faaliyete geçmesiyle birlikte Ticaret Borsalarının Elektronik Ürün Senetlerine ( ELÜS) ilişkin borsacılık faaliyetlerinin değişeceğini belirtti.
Ayık yaptığı açıklamasında ;
"TÜRİB’in faaliyete geçmesini takiben, TÜRİB'in kurucu ortağı ve acentesi olan Borsamız, ELÜS’e ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisine sahip olmuştur. Daha önceden ELÜS’e ilişkin borsacılık faaliyetlerini gerçekleştirme yetkisi olan borsalarında yetkileri sona erecek olup, tüm ELÜS işlemleri TÜRİB bünyesinde acente olan borsamız tarafından gerçekleştirilmeye başlanacaktır. Bu noktada, TÜRİB faaliyete geçtiğinde ELÜS işlemleri yapan yatırımcıların işlemlerine devam edebilmesi için TÜRİB’e kayıt olması gerekmektedir. Borsamız, Acentelik hizmeti kapsamında ELÜS yatırımcıları tarafından kayıt yaptırılabilecek Ticaret Borsasıdır.
Yatırımcıların ELÜS işlemlerine ilişkin herhangi bir kesintiye uğramadan devam edebilmesi için Borsamızdan TÜRİB’e kayıt işlemlerini en kısa sürede yerine getirmeleri ve imzalarını borsamız personelini nezaretinde atmaları gerekmektedir. Gerekli teknik alt yapı Borsamızda sağlanmış olup genel sekreterliğimizle irtibata geçilmesini önemle hatırlatırım. Borsamızdan tedarik edilecek evraklar:
Müşteri Tanıma Formu, varsa Gerçek Kişi Vekil Tayin Formu (Noter onaylı), Yatırımcı Taahhütnamesi ayrıca yatırımcılarımızın yanlarında gelir iken Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah İlmühaberi, Yatırım Hesabını gösterir belge ile şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 
Hayırlı ve bereketli bir sezon geçirilmesi dileğiyle.