Turkish English

E-FATURA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NA KATILDIK

E-FATURA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI’NA KATILDIK
Boğazlıyan Ticaret Borsası ve Ticaret ve Sanayi Odası ile Yozgat Defterdarlığı işbirliğinde e-fatura uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısına, borsa yönetimi, meclisi ve üyelerimiz ile birlikte katılım sağladık.

Boğazlıyan Ticaret Borsası ve Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonundaki toplantıya STK başkanları ve iş insanları katıldı.

Toplantıda hakkında bilgi veren Boğazlıyan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Harun Halıcı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim’de yayımlanan tebliğle e-fatura, e-arşiv, e-defter ve e-irsaliye uygulamasına geçiş sürecinin başladığını belirtti.

Yozgat Defterdarlığı Gelir Müdürü Selami Erkoç da konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Ocak 2020'den itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin lirayı bulması durumunda ve yine vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 bin lirayı aşması halinde söz konusu faturalar, 'e-arşiv fatura' olarak kesilecektir. Bunların başkanlıkça sunulan e-belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda muhasebe sisteminde getirilen bu teknolojik yeniliklerin işletmelerin iş yükünü bir nebze olsun hafifleteceğine inanmaktayız. Bilgi ve teknolojiçağının bir gereği olarak işletmeler, mali kayıtlar ve işlemlerin değişimine ayak uydurmak zorundadır."