Turkish English

İLKELERİMİZ VE TEMEL DEĞERLERİMİZ

1. Modern ve çağdaş yönetim anlayışı,

2. Koşulsuz müşteri memnuniyeti ile üyelerine hizmet vermek,

3. Ticari ahlak ve meslek etik kurallarına uymak,

4. Gizlilik prensibine aykırı olmamak kaydı ile şeffaf ve hesap verebilir olmak,

5. Sosyal sorumluluk anlayışına sahip, üreten bir kurum olmak,

6. Üyelerimizin ticari itibarını korumak,

7. Adalet anlayışından taviz vermeden saydam, çözüm odaklı politikalar üretmektir.