Turkish English

MALİ POLİTİKAMIZ

5174 sayılı kanun ile belirlenen gelirlerden oluşan mali kaynaklarını, yine kanunun ön gördüğü çerçevede üyelerinin ekonomik ve ticari faaliyetlerini yerine getirmek ve meslek etiği içerisinde üye faaliyetlerini kolaylaştırmak ve destek olmak adına kullanacak olan Boğazlıyan Ticaret Borsası bu süreçte;

1.       Bütün mali çalışmalarını belgelere dayandıracaktır,

2.       Hesaplarda şeffaflık olacaktır,

3.       Kaynak kullanımı planlı ve rasyonel olarak yapılacaktır,

4.       Mali risk yönetimi ilkelerine uygun kaynaklar muhafaza edilecektir,

5.       Süreç muhasebe ilkelerine uygun, uzman personeller tarafından yönetilecektir,

6.       Harcamalarda bütçe kısıtları göz önüne alınacak, üye ve kurum çıkarları ön planda tutulacak ve mali büyüme sağlanacaktır.